Kendi elinizle bir tavuk kümesinde havalandırma nasıl yapılır

Tavuk kümesinde uygun havalandırma, kümes hayvanlarının başarılı bir şekilde tutulması için esastır. Kuşların sağlığı sadece kullanılan yemlere değil, aynı zamanda iç mekan iklimi, ışık, nem ve sıcaklığa da bağlıdır. Bu göstergeler normalin altındaysa, ana kısım, vücut ağırlığını arttırmaya ve yumurtaları kuluçkaya yatırmaya değil, enerjiyi yenilemeye harcanacaktır.

Kuşlar için uygun havalandırma ihtiyacı

Kümeste havalandırma gereklidir, çünkü ayrışma sırasında tavuk dışkıları büyük miktarda amonyak buharı oluşturur.

Kümes hayvanları alanında iyi havalandırma aşağıdaki nedenlerden dolayı gereklidir:

 1. Ayrışan dışkılar amonyak ve hidrojen sülfür buharları üretir. Güçlü, hoş olmayan bir koku üretirler ve tavuklar için çok zehirlidirler.
 2. Sıcaklığı düzenleme ihtiyacı. Örneğin yaz aylarında evdeki aşırı ısınma tavukların sağlığını olumsuz etkiler.
 3. Evde normal nemin korunması. Gösterge %60 ila %80 aralığında olmalıdır. Hava çok kuru ise, odada çok fazla toz oluşacaktır. Ancak artan nem, kuşun sağlığını da olumsuz etkiler. Bu gibi durumlarda, patojenik bakteriler aktif olarak çoğalmaya başlar.

Kümesteki nem, nadiren değiştirilen kirli altlıktan kaynaklanır. Oda iyi havalandırılırsa, nem dışarıya kaçacaktır. Bu, havayı daha temiz ve daha sıcak hale getirecektir.

Havalandırma sistemleri çeşitleri

Evde hava değişimini organize etmenin birkaç yolu vardır.

Doğal

Tavuk kümesindeki havalandırma sayesinde

Bir tavuk kümesinde havalandırma düzenlemek için en basit ve en ucuz seçenek havalandırmadır. Bunu yapmak için, duvarlara delikler monte edilir, pencereler ve kapılar gün boyunca ayrıca açılır.

Bu tip havalandırmalarda cereyanlardan kaçınılmalıdır. Bunu yapmak için, kapının üzerinde küçük delikler açmanız gerekir. Hava akışını keserek yükselmesini önleyecekler. Havalandırmayı güvenli hale getirmek için havalandırmaları farklı seviyelerde yerleştirmeniz gerekir.

Havalandırma yoluyla kışın tehlikelidir. Tavukların soğuğa ve cereyana tahammül etmesi zordur. Horozlarda taraklar donabilir, tavuklarda yumurta üretimi azalır. Kanatlıların normal şartlara sahip olabilmesi için, havalandırma doğal olarak gerçekleşecekse kışın ek ısıtma sağlanmalıdır.

Mekanik

Cebri hava tahliyesi için fan

Kümes hayvanlarının tutulduğu geniş alanlarda mekanik havalandırma seçeneğinin kullanılması tavsiye edilir. Bu en iyi 50'den fazla tavukla yapılır. Bu yöntem, her türlü hava koşulunda en uygun hava değişim oranını sağlayacaktır. Birkaç kuşun bulunduğu çiftliklerde, davlumbazı kurarken elektrik maliyeti ödemeyecektir.

Mekanik yöntem, fanların kurulmasından oluşur. Bir kontrol paneli ile tamamlanabilirler, manuel olarak ayarlanabilirler.

kombine

Böyle bir sistem, bir odada besleme ve egzoz havalandırmasının birleştirilmesine dayanır.

Tavuk kümesinde havalandırma için temel gereksinimler

Kümeste ne kadar çok kuş varsa, o kadar fazla hava sağlanmalıdır.

Tavuk kümesindeki havalandırma sisteminin verimli çalışması için odanın temel gereksinimlerine uymanız gerekir:

 • Odaya düzenli olarak temiz hava sağlamak gereklidir.
 • Tavanlarda ve duvarlarda mantar oluşumuna neden olan yoğuşma olmamalıdır.
 • Hava hacmi tüm kuşlar için yeterli olmalıdır. Daha fazla hayvancılık, daha fazla taze hava enjeksiyonu gerekir. Bu, doğru kanal kesiti seçilerek sağlanabilir.
 • Havalandırma sistemi ayarlanmalıdır, bu kışın donma riskini azaltmak için gereklidir. Hava kanallarına damperler takılmalıdır. Parçalara soğuk hava sağlamaya yardımcı olacaklar. Kış için hava kanalları ince bir ağ ile kapatılır ve şiddetli donlarda tamamen tıkanırlar.

Havalandırmanın düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek için evde nasıl hissettiğinize dikkat etmeniz gerekir. Başınız dönmeye başlarsa, yeterli oksijen yoktur.

Hiçbir havalandırma miktarı kirli bir tavuk kümesinde temiz hava akışı sorununu çözmeyecektir. Odanın içinde sürekli olarak çok fazla çöp varsa, sürekli olarak amonyak buharı yayacaktır.

Egzoz şeması

Kuş sayısı 50'yi geçmiyorsa normal havalandırma sağlayın

Kümeste en iyi havalandırma sistemini seçmek için aşağıdaki faktörleri dikkate almanız gerekir:

 • kişi sayısı ve odanın hacmi;
 • temizleme sıklığı;
 • hücrelerde veya ücretsiz bir şekilde içerik.

Hava değişimi ne kadar yoğun olursa, bir metrekarede o kadar çok kuş yaşar. Çiftlikte 20'den fazla tavuk yoksa, geleneksel bir davlumbaz takılabilir. 50 parçaya kadar olan hayvanlar için, besleme ve egzoz havalandırmasının donatılması gerekir. Tavukların sayısı 50'den fazla ise cebri sistem gereklidir. Kuşlar kafeslerde tutulursa daha yoğun hava değişimi sağlanmalıdır.

Bir diyagram çizerken, aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır:

 • Plastik borulardan bir tavuk kümesinde kendin yap davlumbaz yaparsanız, 12 metrekareye kadar bir alan için 22 cm çapında 2 metre boruya ihtiyacınız vardır.
 • 1 kg kanatlı için 4 m³/saat besleme havası gereklidir.

Dışkıların sık sık uzaklaştırılması mümkün değilse, taze hava beslemesi arttırılmalıdır.

Düzenleme seçenekleri

Baca en yüksek noktasından çatıdan dışarı çıkar.

Çoğu zaman, çiftlikler doğal veya mekanik havalandırma düzenleme seçeneğini kullanır.

Doğal seçenek, kapının altındaki bir delik ve bir besleme ve egzoz borusunun montajıdır.

Mekanik havalandırma kurarken, odanın köşesine bir boru monte edilir, tavan arasından çatıya 1,2 metre mesafeden çıkarılması önerilir. Duvarda mekanik çizim için bir delik açılırsa, plastik borular ayrıca oluklu bir kalay dirsek ile bağlanmalıdır.

Caddeye bakan üst kısma kar ve yağmurdan korumak için yuvarlak amortisör takılmıştır.

Genellikle yoğuşma nedeniyle şiddetli donlarda boru lümeni kapanır ve çıkarılması zordur. Bunu önlemek için borunun dışını aşağıya doğru yönlendirmeniz önerilir. Bu sayede borunun kenarlarında ve duvarlarında buz oluşumunun önlenmesi mümkün olacaktır. Borular su yalıtım malzemesi ile yalıtılmalıdır.

Tavuk kümesinde havalandırmanın kendi elleriyle düzenlenmesi

Hava değişimini organize etmek için kümeste çalışmaya başlamadan önce, kuş sayısına ve odanın alanına dayalı olacak doğru hesaplamayı yapmanız gerekir. Tasarım, havalandırma sisteminin bir varyantını, performans hesaplamasını ve gerekli malzemeyi dikkate alarak bir şemanın geliştirilmesini içerir. Bir proje hazırlarken, alanın doğru boyutlarını yapmanız gerekir.

gerekli malzemeler

Borular plastik veya metal kullanılır, bir fana ihtiyacınız var

Mekanik bir sistem yapmak için şunları hazırlamanız gerekir:

 • ahşap veya metal için testere;
 • çiviler, çekiç, tahtalar;
 • cıvata, perçin, zımba ve zımba;
 • elektrikli matkap;
 • kalın kağıt;
 • cetvel, pusula;
 • aynı boyutta metal veya plastik borular - 2 adet.

Egzoz havalandırmasını kurmak için bir santrifüj fana, sıhhi tesisat işleri için iki tee, 110 mm çapında serbest akışlı borulara, bir valfe, iki parça miktarında 110 ve 124 kesitli geçişlere ihtiyacınız olacak. Açma ve kapamayı ayarlamak için ayrıca bir röle satın almanız gerekecektir.

Adım adım talimat

Kışın hava değişimini azaltmak için besleme valfini ayarlamak gerekir.

Tavuk kümesinde havalandırmanın montajı aşağıdaki gibidir:

 1. Duvarın kütüklerinde bir kesim yapmak gerekir, kare şeklindedir. Deliğe bir havalandırma borusu yerleştirilecektir. İç kısımda üst kenardan tavana en az 10 cm boşluk bırakılmalı, üst çemberleme kütüğüne dokunulmamalıdır.
 2. Bitmiş deliğe bir boru yerleştirilir ve kare yuvalı kontrplak ile sabitlenir.
 3. Havalandırmanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için sakin havalarda tavuk kümesine girip kapıyı arkanızdan sıkıca kapatmanız gerekir. Ardından borudaki deliğe bir sayfa kağıt yapıştırın. Düşmezse, ancak boruya sıkıca bastırılırsa, havalandırma iyi çalışır.
 4. Büyük odalar için ek bir fan takılmalıdır.

Biriken yoğuşmayı gidermek için plastik tişörtün altına bir tapa takmanız gerekir. Üzerine dar bir hortum takmanız gereken metal bir bağlantı parçası vidalanır. Boru içerisinde biriken nemi tahliye etmek ve toplamak için tasarlanmıştır. Hortumun ucu kutuya indirilir. Biriken damlalar borudan aşağı akacak, tişörtte birikecek ve daha sonra hortumdan özel bir kaba akacaktır.

Hava akışını ayarlamak için havalandırma sisteminin araçlarla donatılması tavsiye edilir. Bunun için pencereler, havalandırmalar yapılır, damperler kurulur.

Bir kış tavuk kümesi organizasyonunun özellikleri

Kümesteki havalandırma, yapıyı tamamen sökerek yıllık olarak temizlenir.

Kışın kümesteki havalandırma şemasını en dikkatli şekilde hesaplamak gerekir. Kuş sağlığı için sürekli hava değişimi şarttır. Kışın, tavukların cereyan etmesine ve hastalıklarına yol açabileceğinden, sürekli doğal havalandırma düzenlemek mümkün değildir. Kapalı bir odada solunum sırasında oksijen hacmi azalır, yerini karbondioksit alır. Bu nedenle, atmosfer boğucu, nemli hale gelir. Kuşların böyle bir odada yaşaması çok zordur. Havalandırma olmadan incinmeye başlarlar, ölebilirler.

Bir kış tavuk kümesine havalandırma boruları kurarken aşağıdaki özellikler dikkate alınmalıdır:

 • Evin üçgen bir çatısı varsa, dikme borusu sırt seviyesinin ötesine geçmemelidir. Düz çatılı tavuk kümeslerinde boru çatıdan 40 cm mesafeye kadar indirilmelidir.
 • Emme borusu yerden en az 30 cm uzağa yerleştirilmelidir. Bu, çöpün boyutunu dikkate alır.
 • Egzoz ve besleme boruları odanın farklı taraflarına monte edilmelidir.
 • Yoğuşmayı boşaltmak için bacanın kıvrımında sokaktan 5 mm'den fazla olmayan küçük bir delik açılmalıdır.

Birikmiş kir ve tozu temizlemek için tüm egzoz yapısı yılda en az iki kez demonte edilmelidir.

Tavuk kümesine havalandırma kurulumu için tüm gereklilik ve kurallara uyulursa, kuşların sağlığını korumak ve yumurta üretimini artırmak mümkün olacaktır.

home.techinfus.com/tr/
Yorum ekle

Yapı temeli

Havalandırma

Isıtma