Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany súkromia určujú postup zhromažďovania, ukladania, použitia, zverejňovania a prenosu informácií, ktoré home.techinfus.com/sk/ (ďalej len SPOLOČNOSŤ) prijíma od používateľov a klientov zdroja (ďalej POUŽÍVATEĽ) https://home.techinfus.com/sk/ ( ďalej len „STRÁNKA“) ... Predložené zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky súvisiace zdroje, subdomény, produkty, služby a služby SPOLOČNOSTI.

Všeobecné ustanovenia

Používanie STRÁNKY UŽÍVATEĽOM znamená prijatie týchto zásad ochrany osobných údajov a podmienok spracúvania jeho osobných údajov. V prípade nesúhlasu s podmienkami Zásad ochrany osobných údajov musí UŽÍVATEĽ prestať používať STRÁNKU.

Predložené pravidlá ochrany súkromia sa vzťahujú iba na tento web a informačné údaje, ktoré UŽÍVATELIA dobrovoľne poskytnú. Jej činnosť sa nevzťahuje na zdroje tretích strán, vrátane tých, ktoré spomínajú STRÁNKU alebo ktoré obsahujú priame odkazy na STRÁNKU. SPOLOČNOSŤ neoveruje presnosť osobných údajov poskytnutých POUŽÍVATEĽOM.

Osobné údaje POUŽÍVATEĽOV spracovávané SPOLOČNOSŤOU

Pri návšteve STRÁNKY sa automaticky určí vaša IP adresa, názov domény, krajina registrácie IP. Zaznamenávame tiež fakty o prechode cez stránky SITE, ďalšie informácie, ktoré váš prehliadač poskytuje otvorene a dobrovoľne. Tieto informácie pomáhajú výrazne zjednodušiť používanie STRÁNKY, aby bolo hľadanie potrebných alebo zaujímavých materiálov pre vás oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie.

STRÁNKA implementuje štandardnú technológiu na prispôsobenie štýlov zobrazenia stránok a obsahu na nich zverejneného podľa parametrov vášho konkrétneho monitora „cookies“. „Cookies“ sú údaje uložené na pevnom disku o navštívených webových stránkach, používateľských nastaveniach a osobných nastaveniach na prezeranie obsahu. Technológia „cookies“ implementovaná na SITE poskytuje informácie o tom, z ktorých zdrojov tretích strán bol prechod na stránku vykonaný, názov domény vášho poskytovateľa, krajina návštevníka, údaje o materiáloch stiahnutých z SITE. Túto technológiu využívajú aj pulty prehliadačov Google.

„Cookies“ nezhromažďuje osobné ani dôverné informácie o užívateľovi, túto technológiu je možné zablokovať pri osobnej práci so SITE, pomocou nastavení vášho prehliadača, alebo môžete nastaviť povinné upozornenie na zasielanie „cookies“.

STRÁNKA implementuje štandardnú technológiu na počítanie počtu návštevníkov a zobrazení stránok, na hodnotenie technických možností hostiteľských serverov, hodnotení a účasti organizácií tretích strán. Tieto informácie nám umožňujú sledovať aktivitu návštevníkov, relevantnosť prezentovaného obsahu, jeho relevantnosť a charakterizovať navštívené publikum. Toto zhromažďovanie údajov nám tiež pomáha usporiadať stránky a materiál používateľsky najpríjemnejším spôsobom, aby sme zabezpečili efektívnu interakciu a bezchybnú prácu s prehliadačmi návštevníkov.

Zaznamenávame informácie o pohyboch na SITE, stránkach prezeraných všeobecne, nie osobne. Žiadne osobné ani individuálne údaje bez súhlasu používateľov SPOLOČNOSTI nebudú použité ani prevedené tretím stranám.

Akékoľvek osobné informácie vrátane identifikačných údajov poskytujú používatelia STRÁNKY výlučne dobrovoľne. Všetky údaje, ktoré zanecháte na STRÁNKE vlastnou rukou pri registrácii, pri objednávaní, vypĺňaní formulárov (meno, e-mailová adresa), sú utajené a nezverejňujú sa. Každý návštevník STRÁNKY má právo odmietnuť poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov a navštíviť zdroj pod podmienkou absolútnej anonymity, pokiaľ tieto kroky nemôžu narušiť správne použitie určitých funkcií alebo schopností STRÁNKY.

Účely spracovania osobných údajov POUŽÍVATEĽOV

SPOLOČNOSŤ zhromaždená informácia o osobných údajoch návštevníkov STRÁNKY môže byť použitá na nasledujúce účely:

  • Komunikácia s POUŽÍVATEĽOM vrátane zasielania oznámení, žiadostí a informácií týkajúcich sa používania STRÁNKY, práce SPOLOČNOSTI, plnenia dohôd a zmlúv SPOLOČNOSTI, ako aj vybavovania žiadostí a aplikácií od POUŽÍVATEĽA;
  • Zvyšovanie kvality služieb zákazníkom a používateľom. Údaje, ktoré poskytnete, pomáhajú oveľa efektívnejšie reagovať na požiadavky alebo požiadavky návštevníkov, zákazníkov;
  • Personalizácia používateľskej skúsenosti. Tieto informácie sa používajú na zostavenie „portrétu“ používateľa, na určenie obsahu, ktorý vás zaujíma, služieb, ktoré sú pre vás relevantné a poskytované na STRÁNKE;
  • Spracovanie objednávok a platieb. Poskytnuté informácie sa používajú na uskutočnenie objednávky a kontrolu príjmu platby za ňu. Žiadne finančné alebo osobné informácie o našich UŽÍVATEĽOCH sa neprenášajú tretím stranám a sú utajené.

Opatrenia používané na ochranu osobných údajov POUŽÍVATEĽA

SPOLOČNOSŤ prijíma potrebné a dostatočné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov POUŽÍVATEĽA pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zničením, úpravou, blokovaním, kopírovaním, distribúciou, ako aj pred inými nezákonnými činmi tretích strán, ktoré s nimi nakladajú.

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov. Uplatniteľné právne predpisy

SPOLOČNOSŤ si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť podmienky a pravidlá Zásady ochrany osobných údajov. V prípade akýchkoľvek zmien alebo inovácií týchto zásad je uvedený dátum poslednej aktualizácie. Používaním tohto WEBU vyjadrujete súhlas s vyššie uvedenými podmienkami a tiež preberáte zodpovednosť za pravidelné prehodnocovanie inovácií a zmien v zásadách ochrany osobných údajov.

Odmietnutie zodpovednosti

STRÁNKA nepreberá zodpovednosť za činnosť iných webov a zdrojov, tretích strán a návštevníkov tretích strán.

Spätná väzba

Všetky návrhy alebo otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov SPOLOČNOSTI MÁ UŽÍVATEĽ právo na hlásenie týchto kontaktov:

Email:

zdieľať s priateľmi
home.techinfus.com/sk/

Nadácia

Vetranie

Kúrenie