Podmienky používania

Táto dohoda o používateľovi upravuje vzťah medzi Správou stránky home.techinfus.com/sk/ a používateľmi stránky o používaní stránky home.techinfus.com/sk/, zverejňovaní komentárov k stránke a použití materiálov umiestnených na stránka home.techinfus.com/sk/.

Pred použitím webových stránok home.techinfus.com/sk/ (ďalej len ako stránky) si pozorne prečítajte túto dohodu a pravidlá. Prístupom k tejto stránke, používaním jej obsahu a akýchkoľvek služieb (služieb) ponúkaných na stránke musíte dodržiavať podmienky dohody a pravidlá. Ak nesúhlasíte s podmienkami dohody a pravidlami, nemôžete používať web alebo používať jeho obsah, akékoľvek služby na ňom ponúkané, ani navštevovať stránky umiestnené v doménovej zóne servera.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Webové stránky home.techinfus.com/sk/ sú verejne prístupným informačným zdrojom pre používateľov a svoju činnosť vykonávajú v súlade s platnou legislatívou.
1.2. Vzťah spojený s používaním stránok sa riadi zákonom a touto užívateľskou zmluvou.
1.3. Dohoda s používateľom je verejnou ponukou. Začatím používania stránky sa používateľ automaticky pripojí k zmluve s používateľom a plne akceptuje jej podmienky.
1.4. Aktuálna verzia užívateľskej zmluvy je zverejnená na:https://home.techinfus.com/sk/agreement/
1.5. Správa stránok môže podľa uváženia kedykoľvek zmeniť používateľskú dohodu.
1.6. Pokiaľ užívateľ nesúhlasí so Zmluvou o užívateľovi alebo s jej jednotlivými podmienkami, je povinný prestať používať Web a akýkoľvek jej materiál.

2. Autorské práva

2.1. Výhradné autorské práva na stránku, jej názov, články a ďalšie diela zverejnené na stránke (s výnimkou fotografií) patria Správcovi stránky.
2.2. Administrácia stránky vlastní nevýhradné práva na fotografie zverejnené na tejto stránke. Niektoré z fotografií sú prevzaté zo zdrojov otvorených na bezplatné použitie a sú používané správou stránok iba na informačné, nekomerčné účely.
2.3. Pri použití akýchkoľvek článkov zo Stránky na internete je potrebný odkaz na pôvodný zdroj vo forme aktívneho odkazu na článok, ktorý nie je uzavretý v indexovaní vyhľadávačmi.

home.techinfus.com/sk/

Nadácia

Vetranie

Kúrenie