Suositukset yksilöllisen lämmityksen järjestämiseksi huoneistossa: paperityöt, komponenttien valinta

Keskitetyn lämmitysjärjestelmän käyttö liittyy usein lämpöjärjestelmän rikkomiseen ja moniin hätätilanteisiin. Siksi monet ihmiset ajattelevat kerrostalon asunnon yksilöllistä lämmitystä. Mutta tätä varten sinun on tiedettävä luvan myöntämissäännöt, valittava sopivat komponentit järjestelmälle ja suoritettava sen asennus.

Edut yksilöllinen lämmitys asunnossa

On heti huomattava, että yksittäinen autonominen lämmitys merkitsee vastuuta järjestelmän turvallisuudesta ja suhteellisen korkeita alkukustannuksia. Mutta jopa arvioidun taloudellisen laskelman avulla se on kannattavampaa kuin kaukolämpöpalvelut.

Yksilöllinen lämmitys huoneistossa
Yksilöllinen lämmitys huoneistossa

Asuntojen ammattimaisesti järjestetyllä yksilöllisellä lämmitysjärjestelmällä on yksi epäilemätön etu - keskeytymätön käyttö. Tämä ominaisuus varmistaa huoneiden asianmukaisen lämmitystason ulkolämpötilasta riippumatta. On vain tärkeää valita oikea kattilateho ja asentaa patterit seinille paikkoihin, joissa havaitaan suurimmat lämpöhäviöt.

Tämän tekijän lisäksi on huomattava, että sellaiset edut, että huoneiston yksilöllisellä lämmitysjärjestelmällä on:

 • Huoneiden lämpötilan itsesäätelymahdollisuus... Tämä johtaa pienempiin lämmityskustannuksiin. Asukkaiden poissa ollessa voit asettaa putkien vedenlämmityksen vähimmäistason. Kauko-ohjausjärjestelmän läsnä ollessa lämmitys aktivoidaan tekstiviestillä;
 • Pienemmät käyttökustannukset... Tätä varten asunnossa on asennettava yksittäinen kaasulämmitys. Suosittelemme nykyaikaisten kaasukondensaattorikattiloiden tai moduulipoltinmallien käyttöä. Siten energiankulutus on optimaalinen;
 • Kuuman veden toimituksen järjestäminen... Nykyaikaiset kattilat on varustettu toissijaisella piirillä kuuman veden syöttöä varten. Useimmissa tapauksissa se toimii itsenäisesti. Nuo. jopa lämmityskaudella voit lämmittää vettä kotitalouksien tarpeisiin.

Käytännössä voit kuitenkin kohdata joitain vaikeuksia. Siirto henkilökohtaiseen lämmitykseen on suoritettava laillisten perusteiden mukaisesti ja kaikkien vaatimusten mukaisesti. Tätä varten sinun on perehdyttävä vaiheisiin, koska voit järjestää yksilöllisen lämmityksen huoneistossa vain tietäen kaikki hienovaraisuudet ja vivahteet.

Jopa kaasuputken puuttuessa voit irrottaa keskitetystä lämmitysjärjestelmästä. Vaihtoehtoinen tapa lämmittää asunto on sähköinen yksilöllinen lämmitys huoneistossa omin käsin.

Irrotus keskuslämmityksestä

Ennen kuin aloitat tarvittavien asiakirjojen keräämisen, sinun tulee lukea laki yksilöllisestä lämmityksestä huoneistossa. Normit ja menettely tämän tyyppiselle lämmönsiirrolle siirtymiseksi on esitetty asiakirjassa nro 190. Lisäksi sinun on perehdyttävä asuntolain 26 artiklaan.

Asunnon yksittäisen lämmityksen yleinen järjestelmä
Asunnon yksittäisen lämmityksen yleinen järjestelmä

Päätehtävänä on kerätä kaikki tarvittavat asiakirjat.Useimmissa tapauksissa yksittäinen kaasulämmitys kerrostalossa voidaan tehdä vain hankkimalla lupa kaikilta rakennuksen asukkailta. Yhden huoneiston irrottaminen verkosta voi johtaa toimintahäiriöön muussa keskuslämmitysjärjestelmässä.

Lisäksi sinun on tiedettävä, kuka omistaa järjestelmän komponentit - putket ja patterit. Jos ne liittyvät yhteiseen talon omistukseen, asukkaiden yleiskokouksessa on laadittava lupa-asiakirja. Muuten on mahdotonta saada lupaa asentaa yksittäinen lämmitys huoneistoon.

On tärkeää tietää, että luvaton irrotus yhteisestä taloverkosta on ehdottomasti kielletty. Tästä voi seurata rahallinen sakko ja korvaus järjestelmän vikaantumisesta. Kuinka tehdä yksittäinen lämmitys kerrostalossa, jos lämmitysverkko ei ole yhteinen omaisuus? Jopa tässä tapauksessa on hankittava lupa rahastoyhtiöltä. Lisäksi keskuslämmityksen purkaminen kuuluu uudisrakentamisen luokkaan. Nämä tiedot on merkittävä huoneiston rekisteröintitodistukseen. Poikkeuksena ovat uudisrakennukset, joissa on yksilöllinen lämmitys.

Saatuaan alustavan luvan asunnon yksilöllistä lämmitystä koskevan lain mukaan on laadittava seuraavat asiakirjat:

 • Lausunto... Koostuu missä tahansa muodossa. Se osoittaa, että asuintilan omistaja haluaa tehdä huoneistolle yksilöllisen lämmitysjärjestelmän, ja tätä varten on tarpeen irrottaa keskusjärjestelmästä;
 • Alkuperäinen tekninen tietolomake... Se osoittaa putkistojen ja patterien sijainnin;
 • Talossa asuvien suostumus... Se on tarpeen vain, jos järjestelmä on yhteisen talon omistuksessa. Ilman sitä on mahdotonta saada lupia yksittäisen autonomisen lämmityksen asentamiseksi;
 • Päätös mahdollisuudesta asunnon uudelleenrakentamiseen... Myönnetty rahastoyhtiöltä tai asuntotoimistolta. Se osoittaa, että yksittäisen kaasulämmityksen asentaminen huoneistoon ei vaikuta talon keskusjärjestelmän suorituskykyyn.

Sen jälkeen saatuaan luvan edustajien edustajilta, kaukolämmityskomponentit puretaan. Vasta tämän vaiheen päättymisen jälkeen voit suunnitella yksittäisen kaasulämmityksen suunnittelun kerrostalossa.

On tärkeää, ennen kuin päätetään yksittäisen lämmityksen järjestämisestä, valita kattilamalli ja ennen kaikkea energiansiirtotyyppi. Kaasulämmitys on edelleen paras vaihtoehto. Mutta asunnon yksittäisen lämmityksen suunnittelun kannalta se on vaikeinta. Luvan saaminen voi kestää keskimäärin 3-6 kuukautta. Vaihtoehtona ovat yksityisten erikoistuneiden yritysten palvelut, jotka vastaavat suurimmasta osasta paperityötä.

Tiedot asunnon lämmityksestä ovat teknisen passin liitteessä III. Ne on toimitettava ehdottomasti yksilöllisen lämmityksen asentamiseksi kerrostaloon.

Menettely yksittäisen kaasulämmityksen rekisteröimiseksi

Saatuasi myönteisen päätöksen katkaista keskuslämmitys, voit alkaa kerätä loput asiakirjoista. Tätä varten sinun on annettava lupa yksilöllisen lämmityksen asentamiseen huoneistoon.

Kaasun itsenäinen lämmitys huoneistossa
Kaasun itsenäinen lämmitys huoneistossa

Ensinnäkin sinun on laadittava toimiva luonnos lämmönsyötöstä. Tätä varten sinun tulee ottaa yhteyttä yritykseen, jonka kanssa on tehty kaasun toimitussopimus. He määrittelevät mahdollisuuden tehdä yksittäinen lämmitys talon kerrostalossa erityisillä teknisillä tiedoilla.

Useimmiten herää kysymys vaaditusta paineesta kaasuputkessa. Jos sitä ei ole suunniteltu varmistamaan kaasukattilan toimintaa, vikaantumisen todennäköisyys on suuri.Tässä tapauksessa sinun tulisi valita vaihtoehtoinen järjestelmä huoneiston yksilölliselle lämmitykselle. Usein tämä on sähkökattilan tai kalvolämmityksen asentaminen.

Lähes kaikki huoneistojen arvostelut, joissa on erillinen lämmitys, osoittavat tämän rekisteröintivaiheen monimutkaisuuden. Siksi tarvittavien asiakirjojen keräämisen virheiden todennäköisyyden vähentämiseksi kaasuyhtiölle olisi toimitettava seuraavat tiedot:

 • Tekninen passi, joka osoittaa, että huoneisto on jo irrotettu keskuslämmityksestä;
 • Henkilötodistukset - passi, TIN;
 • Kuitit palvelujen maksamisesta teknisten ehtojen tarjoamiseksi ja suunnittelutyön toteuttamiseksi. Ne voidaan hankkia kaasuyhtiöltä;
 • Maksuvahvistus kaasujärjestelmän mukauttamisesta yksilöllisen lämmityksen asentamiseksi kerrostaloon;
 • Kopio kattilan passista ja yksityiskohtaiset ohjeet sen asentamiseen.

Saatuasi luvan lämmönsyötön asentamiseen ja pakollisiin teknisiin ehtoihin, voit jatkaa järjestelmän asennusta. Kaikkien komponenttien parametrien on täytettävä vaaditut ehdot. Muuten yksittäisen lämmitysjärjestelmän käyttöönotto asunnossa on mahdotonta.

Kaasukattilan saa liittää yritykset, joilla on kaikki tarvittavat sertifikaatit. Sen jälkeen kaasuyhtiön edustajat tarkastavat laitteet ja antavat luvan järjestelmän aktivoimiseksi.

Asunnon yksilöllistä lämmöntuotantoa koskevassa laissa todetaan selvästi, että suljettujen polttokammioiden ja nykyaikaisten hiilimonoksidinpoistojärjestelmien asentaminen on sallittua. Näiden ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa yksittäisen itsenäisen lämmityksen asentamiseen.

Tavallista kotitalouskaasumittaria ei voida käyttää itsenäisen lämmityksen täydentämiseen. Se on korvattava uudella kattiloille suunnitellulla mallilla.

Vaihtoehtoinen sähkölämmitys huoneistossa

Helpoin tapa järjestää yksittäinen lämmitys huoneistossa omin käsin on asentaa sähkökattilat tai kalvolämpö. Voit tehdä tämän vain suorittamalla ensimmäisen vaiheen - yhteyden katkaisemisen keskusjärjestelmästä.

Kalvolämmitys huoneistossa
Kalvolämmitys huoneistossa

Ensinnäkin sinun on valittava tapa lämmittää asunto. Tätä varten voit harkita kahta käsin tehtyä vaihtoehtoa yksittäiselle lämmitykselle huoneistossa. Perinteinen on vesilämmityksen asentaminen, jossa jäähdytysnesteen lämmitystoiminto suoritetaan sähkökattilalla.

Tällä järjestelmällä on useita etuja - matala hitaus, kyky asentaa nykyaikaiset induktio- tai elektrodikattilat. Ne eivät vaadi yksittäisen lämmöntuotannon rekisteröintiä huoneistossa. Poikkeuksena ovat mallit, joiden teho on yli 9 kW. Niiden toimintaan tarvitaan 380 V: n kolmivaiheinen sähköverkko.

IR-kalvolämmityksen asennus on tärkeää huoneistoille, joiden pinta-ala on pieni. Se vie vähän tilaa, ja sille on ominaista myös helppo asennus. Tämän järjestelmän haittana on sen matala hitaus. Ensinnäkin kuumennetaan kalvolämmönsyöttöalueelle jääviä esineitä. Mutta samalla yksittäisen PLEN-lämmönsyöttö voidaan asentaa kerrostaloon huoneiden seinille tai kattoon, mikä käytännössä ei vie osaa asuintilasta.

On suositeltavaa täyttää tietyt ehdot ennen asennuksen aloittamista. Toisin kuin asunnon yksittäinen kaasulämpö, ​​ne eivät ole pakollisia, mutta asiantuntijat neuvovat noudattamaan niitä:

 • Erota virtajohto jakelulohkosta... Tämä vakauttaa talon sähköverkon kuormituksen;
 • RCD: n asennus... Uusissa rakennuksissa, joissa on yksilöllinen sähkölämmitys, tämä laite asennetaan oletuksena;
 • Kahden tariffin mittarin asennus... Jos suurimman osan ajasta lämmönsyöttö käyttää ns. Armoaikoja, se vähentää taloudellisia kustannuksia.Asuinrakennuksen yksittäisellä kaasulämmityksellä tämä ei ole merkitystä.

Näiden menetelmien lisäksi on toinen tapa pitää miellyttävä sisälämpötila. Tätä varten on tarpeen tehdä yksilöllinen lämmönsyöttö kerrostalossa sähkökonvektorien avulla. Mutta niille on ominaista korkea energiankulutus ja sen seurauksena sähkön maksamisen kustannusten nousu.

Lämmittimien lämmönsiirron lisäämiseksi huoneiston yksittäisen lämmityksen järjestelmässä on suositeltavaa asentaa heijastava kalvo seinälle. Foliopinnalla varustettu penofoli soveltuu parhaiten näihin tarkoituksiin.

Asunnon yksilöllinen lämmitys

Autonomisen lämmönsyöttö riippuu suurelta osin valituista komponenteista ja niiden asennuksen oikeellisuudesta. Kun saat luvan siirtyä yksilölliseen lämmitykseen, sinun on mietittävä nämä vivahteet etukäteen.

Asunnon lämmitys
Asunnon lämmitys

Ensinnäkin on tarpeen valita järjestelmän komponentit, joilla on optimaaliset tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet. Tämä koskee kattiloita, putkia ja pattereita. Tulevaisuudessa valinta vaikuttaa asennuksen monimutkaisuuteen ja kykyyn tehdä se itse.

Joissakin uusissa rakennuksissa, joissa on yksilöllinen lämmitys, asennetaan vain kaasu- tai sähkökattila. Asunnon omistajan on tehtävä kaikki putkistot ja patterit itse.

Muutama vinkki ammattilaisilta lämmitysjärjestelmän komponenttien valitsemiseksi:

 • Jäähdyttimet... Koska lämmönsyöttö toimii vakaana ilman painehuippuja, voit käyttää alumiinipattereita. Kaksimetallisia vaaditaan vain, jos vesivasaran todennäköisyys on suuri;
 • Putket... Polypropeeniverkot ovat paras vaihtoehto itsenäiseen lämmitykseen. Niiden asennus suoritetaan käyttämällä erityistä juotinta. Jos et aio asentaa lämmöntuotantoa tulevaisuudessa, voit ostaa halvimman juotosraudan. On tärkeää, että suutinsarja vastaa käytettyjen putkien halkaisijaa;
 • Ohjauslaitteet... Järjestelmän maksimaalisen autonomian takaamiseksi on suositeltavaa asentaa ohjelmoija ja useita kaukolämpötila-antureita, myös ulkopuolelle. Järjestelmän perustamisen jälkeen se toimii automaattisessa tilassa säätämällä lämmitystehoa.

Asennustyöt on tehtävä etukäteen, ennen lämmityskauden alkua. Jos kaavion laadinnassa tai asennuksen aikana tehtiin virheitä, on aikaa poistaa ne.

Jos huoneisto sijaitsee talon ensimmäisessä kerroksessa, lämmönhäviöiden vähentämiseksi lattia on eristettävä. Tätä varten voit käyttää vaahtoa tai mineraalivillaa.

Arvostelut huoneiston yksilöllisestä lämmityksestä

Yksilöllisesti lämmitettävien huoneistojen arvosteluihin tutustuminen määrittää tämän lämmitysjärjestelmän asennuksen merkityksen. On kuitenkin otettava huomioon heidän subjektiivisuutensa ja joukko tiettyyn rekisteröintimenettelyyn liittyviä tekijöitä:

 • Olemme ajatelleet katkaisua keskuslämmityksestä pitkään. Tämä aloitettiin kuitenkin vasta viime vuonna. Kaikki asiakirjat laadittiin itsenäisesti. Onneksi meillä on asunnossamme vain yksi nousuputki. Itse asiassa kattilan ja pattereiden asennus saatiin päätökseen 7 kuukauden kuluttua sammutuspyynnön muodostamisen alusta;
 • Huolimatta siitä, että asunnossa on asennettu yksilöllinen lämmitys, joudumme maksamaan keskuslämmityksestä. Asuntotoimisto sanoi, että nämä ovat eteisen, sisäänkäynnin jne. Lämmityskustannukset. Vaikka määrät ovat niin niukkoja, ettei niitä voida verrata tavanomaisiin kuitteihin;
 • Autonominen lämmitys huoneistossa on erittäin hyvä. Mutta jos lähdet pitkäksi aikaa, huoneet jäätyvät hyvin. Ystäväni neuvoi minua asentamaan GSM-digiboksin, jotta kattila kytketään päälle etänä. Nyt valitsen oikean mallin.

Huolimatta suuresta paperityöstä, asunnon autonominen lämmitys on paljon kannattavampaa kuin keskuslämmitys.Rekisteröitymisen yhteydessä on tärkeää kerätä koko asiakirjapaketti oikein ja tutustua voimassa oleviin säädöksiin. Tuloksen tulisi olla tehokas ja taloudellinen lämmönsyöttöjärjestelmä.

Video kuvaa yksityiskohtaisesti itsenäisen lämmityksen edut ja haitat asunnossa:

home.techinfus.com/fi/
Lisää kommentti

Säätiö

Ilmanvaihto

Lämmitys